Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 10, pp 211–212 | Cite as

Agressiever behandelen van reumatoïde artritis

Farmacotherapie
  • 10 Downloads

Samenvatting

De inzichten in de opbouw van de behandeling bij reumatoïde artritis zijn de laatste jaren veranderd. Vroeger begon reumabehandeling met gedoseerde rust, met passieve en actieve fysiotherapie, met voorlichting en met NSAID's. Met tweedelijnsmiddelen, disease modifying of slowacting anti-rheumatic drugs (DMARD of SA ARD) begon men pas na enkele jaren, als gewrichtsschade meestal al röntgenologisch aantoonbaar was. Achterliggende gedachte was dat reuma een relatief goedaardige ziekte is en dat de DMARD vrij toxisch zijn.

reumatoïde artritis 

Literatuur

  1. Heide A van der et al. Ann Intern Med 1996; 124: 699-707.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations