Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 9, pp 195–196 | Cite as

Wijzigingen in chronische medicatie na opname in het ziekenhuis

Diversen
  • 47 Downloads

Samenvatting

Bij opname en verblijf in het ziekenhuis worden dikwijls wijzigingen aangebracht in de medicatie van de patiënt. Na ontslag wordt de huisarts voor de vraag gesteld of de nieuwe medicatie moet worden gecontinueerd. De informatie over de ratio van de in het ziekenhuis gemaakte wijzigingen laat hierbij vaak te wensen over (vgl. MFM 1992; 30: 663-4).

medicatiebewaking opname, medicatiebewaking 

Literatuur

  1. Himmel W et al. Eur J Clin Pharmacol 1996; 50: 253-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations