Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 8, pp 170–170 | Cite as

Grootste schade door ecstasy pas merkbaar na jaren gebruik?

Vergiftigingen
  • 71 Downloads

Samenvatting

Zowel in de publieke pers als in medische vakbladen wordt de aandacht gevestigd op de acute toxiciteit van ecstasy (XTC/MDEA). Terwijl iedere onnodig gestorven XTC-gebruiker diep wordt betreurd, wordt weinig aandacht besteed aan de langetermijneffecten van dit soort ‘recreatieve middelen’. Vreemd genoeg wordt er nooit melding gemaakt van hersenschade na langdurig gebruik van ecstasy, dat een neurodegeneratie in de hersenen veroorzaakt bij proefdieren. Wanneer dit genotmiddel populair wordt bij jongeren, heeft men de plichtde gebruiker hierover te informeren.

ecstacy 

Literatuur

  1. Green AR et al. BMJ 1996; 312: 1493.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations