Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 6, pp 126–126 | Cite as

Botziekte van Paget

Aanbevolen overzichten
  • 3 Downloads

Samenvatting

De botziekte van Paget komt niet frequent voor, al zijn incidentiecijfers van twee tot drie procent genoemd bij mensen boven 50 jaar. Een overzichtsartikel en een redactioneel commentaar bespreken de huidige behandelingsmogelijkheden, vroeger calcitonine en nu vooral bisfosfonaten. (APD intraveneus of alendronaat oraal.)

Paget 

Literatuur

  1. Delmas PD et al. N Engl J Med 1997; 336: 558-62.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Siris ES. Am J Med 1996; 101: 339-40.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations