Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 6, pp 114–114 | Cite as

Bronchospasme door cisapride

Bijwerkingen
  • 4 Downloads

Samenvatting

Cisapride verandert de gastrointestinale motiliteit door beïnvloeding van het cholinergisch systeem; nergens wordt gewag gemaakt dat hierbij bronchospasmen kunnen worden uitgelokt bij astmatische personen. Recent rapporteerde men echter enkele van dergelijke gevallen in Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië.

bronchospasme, cisapride, rhabdomyolysiscisapride cisapride, bronchospasme 

Literatuur

  1. Drug Points. BMJ 1995; 311: 1472.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations