Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 6, pp 110–110 | Cite as

Behandeling bij colitis ulcerosa

Farmacotherapie
  • 31 Downloads

Samenvatting

Milde colitis ulcerosa reageert meestal goed op het toedienen van mesalazine. Als er sprake is van matige of ernstige colitis ulcerosa, komt men met mesalazine meestal niet uit en zijn er glucocorticoïden nodig. Bij colitis ulcerosa zijn glucocorticoïden in het algemeen zeer effectief (60 ’ 90% remissie), veel effectiever dan bij de ziekte van Crohn.

colitis ulcerosa 

Literatuur

  1. Löfberg R et al. Gastroenterology 1996; 110: 1713-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Editorial. Gastroenterology 1996; 110: 2000-17.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations