Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 5, pp 103–103 | Cite as

Zelfmedicatie: communicatiemiddel

Farmacie
  • 7 Downloads

Samenvatting

Openbare apothekers zijn te hoog opgeleid voor wat zij momenteel vooral doen, het distribueren van geneesmiddelen. Op hun farmacologische, farmaceutische en farmacotherapeutische kennis wordt onvoldoende geappelleerd. Patiënten onderschatten nog steeds de kennis van apothekers. Steeds meer geneesmiddelen zijn vrij verkrijgbaar. Dat biedt aan apothekers een kans om hun identiteit te bewijzen in een glansrol bij het OTCOTC-advies. Dit vraagt wel om gedegen structuren, ook voor wat betreft de samenwerking met huisartsen.

zelfmedicatie 

Literatuur

  1. Bond CM et al. BMJ 1996; 312: 758-60.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations