Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 4, pp 85–85 | Cite as

Correcties

Correcties
  • 5 Downloads

Samenvatting

MFM 1997 pag. 158: De Belgische merknaam van alendrate is Fosamax®; Bonefos® is de merknaam voor clodronate.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations