Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 4, pp 82–82 | Cite as

Kanker

Aanbevolen overzichten
  • 167 Downloads

Samenvatting

Een themanummer van Scientific American bevat een schat aan informatie over vele soorten kanker. Op voor ontwikkelde leken en redelijk Engels lezende professionals goed begrijpelijke wijze behandelen auteurs mogelijke oorzaken, diagnostiek, reguliere en alternatieve therapieën enz. De aparte verhalen over de meest voorkomende typen kankers zijn uitstekend te gebruiken voor voorlichting van vrienden, kennissen en patinten.

kanker 

Literatuur

  1. Scientific American september 1996.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations