Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 4, pp 77–77 | Cite as

Extrapulmonaire effecten van prenataal toegediende corticosteroïden ter bevordering van de foetale longrijping

Diversen
  • 20 Downloads

Samenvatting

Prenataal toegediende corticosteroïden hebben duidelijk hun waarde bewezen bij (dreigende) vroeggeboorte tussen de 24 en 34 weken zwangerschap. Een halvering van het risico op respiratory distress syndroom (RDS) wordt gezien (zie MFM 1996; 34: 52). Hoe zit het echter met de andere, niet-pulmonaire effecten van deze therapie?

corticosteroïden, foetale longrijping 

Literatuur

  1. Padbury JF et al. J Pediatr 1996; 128: 167-72.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations