Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 4, pp 72–73 | Cite as

Zelfmedicatie: minder duur

Farmacie
  • 8 Downloads

Samenvatting

zelfmedicatieZelfmedicatie met vrij verkrijgbare geneesmiddelen (OTCOTC) wordt toegepast vanwege het gemak ’ men hoeft niet naar de arts ’ of vanwege de kosten. Toch kan de consument met een recept zoveel beter af zijn, ook wat de prijs betreft, dat er geen eenduidig verband is tussen niet-receptplichtig en OTC. Afhankelijk van de aard van de kwaal probeert 50% (maagpijn) tot 80% (hoofdpijn) eerst met een Over-The-Counter of OTC-preparaat het ontij te keren. Ook voor andere ongemakken zoals voetschimmel (79%), haarroos (73%), zure oprispingen en migraine (62%), menstruatieklachten (61%), verkoudheden (60%), hoest (56%) en keelpijn (51%) scoort zelfmedicatie hoog.

Literatuur

  1. Thomas DHV et al. BMJ 1996; 312: 688-91.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations