Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 4, pp 68–69 | Cite as

De ontwikkeling van tolerantie voor salmeterol

Farmacotherapie

Samenvatting

astma, salmeterolSalmeterol is een langwerkende β2-agonist die wordt ingezet als onderhoudsbehandeling van astma. Het verwijdt de bronchiën en beschermt tegen bronchusvernauwing door stoffen als methacholine, histamine, adenosine-monofosfaat en allergenen. Naast deze onderhoudsbehandeling worden acute symptomen behandeld met een kortwerkende β2-agonist als salbutamolsalbutamol. Echter, bij voortdurende behandeling met β2-agonisten ontstaat tolerantie. De bronchoprotectie neemt af en daarmee wordt het astma slechter te beheersen. Het is reeds lang bekend dat er tolerantie optreedt. Nu concluderen Bhagat et al.

salmeterol, tolerantie 

Literatuur

  1. Anoniem. Arzneitelegramm 1995; 12: 114-6.Google Scholar
  2. Bhagat R et al. Chest 1995; 108: 1235-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Letter. Chest 1996; 109: 306.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations