Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 3, pp 60–60 | Cite as

Ciprofloxacine in zweet en resistente huidflora

Diversen
  • 6 Downloads

Samenvatting

Stafylokokken zijn van nature matig gevoelig voor fluorochinolonen zoals ciprofloxacine. Door selectiedruk van suboptimale concentraties, dat wil zeggen om en nabij de minimumremmende concentratie (MRC), kan bij deze bacteriën met de gebruikelijke doseringen relatief snel resistentie-ontwikkeling optreden door selectie van resistente (gyrase) mutanten. Dit is inderdaad waargenomen bij S. epidermidis en S. aureus in centra waar veel fluorochinolonen werden toegepast.

ciprofloxacine, resistentie 

Literatuur

  1. Letter. Lancet 1995; 346: 1235.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations