Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 3, pp 43–44 | Cite as

Trombolyse bij CVA? Deel 1

Farmacotherapie
  • 38 Downloads

Samenvatting

Het grootste deel (−80%) van de acute, niet-bloedige cerebrovasculaire accidenten (ouderen, CVACVA) wordt veroorzaakt door de verstopping van een bloedvat van of naar de hersenen. Een in theorie attractieve behandeling van deze aandoening is het toedienen van trombolytica om rekanalisatie van het door stolsel of embolie afgesloten bloedvat te bewerkstelligen, om daarmee de uitbreiding van het infarct te kunnen verminderen. Essentieel hiervoor is dat de behandeling start voordat de infarcering compleet is. Een bekend risico van deze behandeling is het optreden van secundaire bloedingen in het genfarceerde gebied.

trombolyse, CVA 

Literatuur

  1. Del Zoppo GJ. N Engl J Med 1995; 333: 1632-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Letters. N Engl J Med 1996; 334: 1405-6.Google Scholar
  3. MAST-1 Group. Lancet 1995; 346: 1509-14.Google Scholar
  4. NINDS Group. N Engl J Med 1995; 333: 1581-7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations