Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 1, pp 7–8 | Cite as

Corticosteroïden bij pseudo-kroep

Farmacotherapie

Samenvatting

budesonide, pseudo-kroepPseudo-kroep of laryngotracheobronchitis of laryngitis subglottica is een veel voorkomende ziekte bij kinderen van in hoofdzaak zes maanden tot vier jaar. Niettemin is de behandeling nog steeds een empirische kwestie; ze gaat van het plaatsen van het kind in een met stoom verzadigde ruimte, over het verstuiven van adrenaline tot ’ althans gedurende een bepaalde tijd ’ het aanwenden van corticosteroïdencorticosteroïden.

Literatuur

  1. Doull I. BMJ 1995; 311: 1244.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations