Advertisement

Dth

, 27:133 | Cite as

Torticollis: verdraaid lastig om mee om te gaan?

 • Michel Reinders
 • Hans Speelman
Artikelen
 • 38 Downloads

Samenvatting

Torticollis is een neurologische aandoening waarbij de patiënt last heeft van een abnormale stand van het hoofd. Dit heeft veel sociale en psychische gevolgen voor de patiënt en kan onder meer leiden tot somberheid en angstklachten. Torticollis heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven. Dit kan gemeten worden met een vragenlijst (CDQ-24), die speciaal voor patiënten met torticollis ontworpen is. In psychotherapie kan de patiënt leren om beter met zijn klachten om te gaan. Cognitieve gedragstherapie speelt een belangrijke rol in de behandeling in de hulp aan patiënten. Er bestaan aanwijzingen dat een succesvolle psychotherapie een gunstig effect heeft op medicamenteuze behandelingen. De mogelijkheden voor een psychotherapeutische behandeling worden geïllustreerd met een casus.

Abstract

Torticollis is a neurological disease in which the patient suffers from an abnormal posture of the head. This can have numerous social and psychological consequences and often leads to depression and anxiety. Torticollis has a negative impact on the quality of life. This can be measured with a questionnaire (CDQ-24), specially designed for patients suffering from torticollis. Coping with torticollis can be improved by means of psychotherapy. Cognitive behavioral therapy plays an important part in helping the patients. There are suggestions that psychotherapy enhances the success of medication. An example of a psychotherapeutic treatment is given to illustrate the possibilities of psychotherapeutic interventions.

Referenties

 1. Ben-Shlomo, Y., Camfield, L., & Warner, T. (2002) What are the determinants of the quality of life in people with cervical dystonia? Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 72, 608-614.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bleijenberg, G., Bazelmans, E., & Prins, J. (2001). Chronisch vermoeidheidssyndroom. Bohn Stafleu van Loghum, Houten/Diegem.Google Scholar
 3. Brissaud, E. (1897). Contre le traitement chirurgical du torticolis mental. Revue Neurologique, 30 janvier, 34-38.Google Scholar
 4. Factor, S.A., Podskalny, G.D., & Molho, E.S. (1995). Psychogenic movement disorders: frequency, clinical profile and characteristics. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 59, 406-412.CrossRefGoogle Scholar
 5. Fahn, S. & Williams, D.T. (1988). Psychogenic dystonia. In: S. Fahn et al. (eds.) Advances in Neurology, vol. 50, dystonia 2. New York: Raven Press.Google Scholar
 6. Friedman, A. & Fahn, S. (1986). Spontaneous remission in spasmodic torticollis. Neurology, 36, 398-400.PubMedGoogle Scholar
 7. Geyer, H.L. & Bressman, S.B. (2006). The Diagnosis of Dystonia. Lancet Neurology, 5, 780-790.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Jankovic, J. (2006). Treatment of Dystonia. Lancet Neurology, 5, 864-872.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Kartha, N. (2006). Dystonia. Clinics in Geriatric Medicine, 22, 899-914.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Meige, H. (1902). La genèse des tics. Journal de Neurologie, 5 juin, 201-206.Google Scholar
 11. Moraru, E., Schnider, P., Wimmer, A., Wenzel, T., Birner, P., Griengl, H., & Auff, E. (2002). Relation between depression and anxiety in dystonic patients: implications for clinical management. Depression and Anxiety, 16(3), 100-103.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Müller, J., Wissel, J., Kemmler, G., Voller, B., Bodner, T., Schneider, A., Wenning, G.K., & Poewe, W. (2004). Craniocervical dystonia questionnaire (CDQ 24) development and validation of a disease specific quality of life instrument. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 75, 749-753.CrossRefGoogle Scholar
 13. Pringsheim, T. & Lang, A.E. (2003). Psychogenic Dystonia. Revue Neurologique, 159(10), 885-891.PubMedGoogle Scholar
 14. Reinders, M. (1989). De behandeling van tics rond 1900. Directieve Therapie, 9(4), 340-348.Google Scholar
 15. Reinders, M., Hoogduin, C.A.L., Speelman, J., Horstink, M., & Roos, R. (1996). Die Effekte von Hypnose und Verhaltenstherapie bei Torticollis Spasticus, Experimentelle und Klinische Hypnose, 12(2), 113-122.Google Scholar
 16. Scheidt, C.E., Rayki, O., Nickel, T., Heinen, F., Wissel, J., Poewe, W., Benecke, R., Arnold, G., Oertel, W., Dengler, R., & Deuschl, G. (1998). [Psychosomatic aspects of idiopathic spasmodic torticollis. Results of a multicenter study]. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 48(1), 1-12.PubMedGoogle Scholar
 17. Speckens, A.E.M., Hemert, A.M. van, Spinhoven, Ph., Hawton, K.E., Bolk, J.H., & Rooymans, H.G.M. (1995). Cognitive behavioural therapy for medically unexplained physical symptoms: a randomised controlled trail. British Medical Journal, 18 november (Vol. 311), 1328-1332.PubMedGoogle Scholar
 18. Speckens, A.E.M., Spinhoven, Ph., & Rood, Y.R. van (2004) Protocollaire behandeling van patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten. In: G.P.J. Keijsers, A. van Minnen, & C.A.L. Hoogduin (red.), Protocollaire behandelingen in de ambulante GGZ – deel I. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 19. Speelman, J.D., Foncke, E., Vergouwen, M.D.I., & Bosch, D.A. (2002). Chirurgische behandeling van dystonie. Nederlands Tijdschrift voor Neurologie, 5, 384-392.Google Scholar
 20. Tsui, J.K.C., Eisen, A., Stoessl, A.J., Calne, S., & Calne, D.B. (1986). Double blind study of botulinum toxin in spasmodic torticollis. The Lancet, august 2, 245-247.Google Scholar
 21. Visser, S. & Reinders, M.J. (1999). Cognitieve therapie bij hypochondrie en andere somatoforme stoornissen. In: S.M. Bögels & P. van Oppen: Cognitieve Therapie: theorie en praktijk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 22. Vlaeyen, J.W.S., Kole-Snijders, A.M.J., & Eek, H. van (1996). Chronische pijn en revalidatie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 23. Wenzel, T., Schnider, P., Wimmer, A., Steinhoff, N., Moraru, E., & Auff, E. (1998). Psychiatric comorbidity in patients with spasmodic torticollis. Journal of Psychosomatic Research, 44(6), 687-690.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations