Advertisement

Dth

, Volume 27, Issue 2, pp 63–66 | Cite as

Een eenmalige imaginaire exposuresessie tijdens een cursus: de rol van de omgeving en het ondernemen van actie

  • Dominik Sieh
  • Alfred Lange
Notities uit de praktijk
  • 18 Downloads

Samenvatting

Dit artikel gaat over een jongeman die in zijn jeugd jarenlang extreem werd gepest en onderdrukt door zijn broer en zus, terwijl zijn ouders toekeken. Tijdens een therapiecursus onderwierp hij zich aan een eenmalige imaginaire exposure (IE). In dit artikel beschrijft hij als eerste auteur de manier waarop hij de IE heeft beleefd, evenals het veranderen van het ‘script’, de rol van de medecursisten en de actie die hij later ondernam waardoor de verhoudingen in het gezin werden hersteld. In de nabeschouwing kijken hij en de therapeut (de tweede auteur) terug op de behandeling.

Abstract

A doctoral student in clinical psychology had been emotionally abused by his brother and sister for many years during his youth, without his parents interfering. He took a doctoral course in cognitive behavioral therapy. He volunteered to be subject in a demonstration of a one-session imaginary exposure (IE) for a group of 16 other trainees. He describes, as first author, how he experienced the IE, the changing of the ‘script’, the role of the other trainees and the action he took afterwards that restored the relations within the family. In the discussion, he and the therapist (the second author) evaluate the elements of this special treatment.

Referenties

  1. Diblasio, F.A. (1998). The use of a decision-based forgiveness intervention within intergenerational family therapy. Journal of Family Therapy, 20(1), 77-94. Nederlandse uitgave: Het besluit om te vergeven: een gerichte interventie binnen intergenerationele gezinstherapie. Gezinstherapie Wereldwijd, 1999, 10(2), 142-160.CrossRefGoogle Scholar
  2. Ehlers, A., & Clark, D. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy, 38, 319-345.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Kakes, N., & Lange, A. (2004). De aanpak van onverwerkte trauma’s met behulp van eenmalige imaginaire exposure tijdens een therapiecursus. Directieve therapie, 24, 196-214.CrossRefGoogle Scholar
  4. Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen: Cognitieve gedrags- en systeemtherapie, 8e druk. Den Haag: Martinus Nijhoff.Google Scholar
  5. Lange, A., & Kerkhof, K. van de (2001). EMDR zonder oogbewegingen is imaginaire confrontatie (EMDR - (E + M) = IC). Directieve therapie, 21(3), 246-256.Google Scholar
  6. Talmon, M. (1990). Single-session therapy: Maximizing the effect of the first (and often only) therapeutic encounter. San Francisco, Californië: Jossey-Bass/Pfeiffer.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations