Advertisement

Dth

, 27:27 | Cite as

De behandeling van een mutistische tuinman

 • Kees Hoogduin
 • Marc Verbraak
 • Agnes van Minnen
Notities uit de praktijk
 • 39 Downloads

Samenvatting

Er bestaan diverse psychogene spraakstoornissen, waarvan de meest bekende de conversieve fluisterspraak (afonie) is. Hierbij is de patiënt alleen nog maar tot fluisteren in staat; de toon is weggevallen, omdat beide stembanden niet meer aangespannen kunnen worden. Bij dysfonie lukt dit nog wel enigszins, maar de stembanden worden in wisselende mate verkeerd aangespannen. Het effect daarvan is een krakende stem of, wanneer één stemband niet functioneert, heesheid. Afonie, heesheid en een krakende stem kunnen elkaar bij één patiënt afwisselen.

Referenties

 1. Drost, H.A. (1996). Stem- en spraakstoornissen. Woubrugge: Stichting Klinische foniatrie.Google Scholar
 2. Hoogduin, C.A.L., Roelofs, K., & Moene, F.C. (1999). Over oorzaken van conversieve fluisterspraak (afonie). In: G.J. Hendriks (red.), Een veilige plek voor angst. Zeist: CCP Publishers.Google Scholar
 3. Hoogduin, C.A.L., Verbraak, M.J.P.M., & Keijsers, G.P.J. (2004). Protocollaire behandeling van patiënten met conversieve fluisterspraak (afonie): één-sessiebehandeling. In: G.P.J. Keijsers, A. van Minnen & C.A.L. Hoogduin (red.), Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, II. (pp. 193-204). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Kees Hoogduin
  • 1
 • Marc Verbraak
  • 1
 • Agnes van Minnen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations