Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 31, Issue 8, pp 561–565 | Cite as

2007/42 Hulp bij zelfdoding en het verschaffen van de middelen daartoe; gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden, waarvan acht voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar

Gerechtshof te Amsterdam (mr. P. Wagenmakers, mr. E.J. Schreuder en mr. E. Mijnsberge, in tegenwoordigheid van A.M.M. van Gorp, griffier) d.d. 31 augustus 2006 (m.nt. prof. mr. J. Legemaate onder 2007/43).
Jurisprudentie Strafrecht
  • 14 Downloads

Samenvatting

Aan een voormalig consulent bij de Stichting De Einder wordt ten laste gelegd dat hij opzettelijk behulpzaam is geweest bij zelfdoding van een vrouw die kampte met psychiatrische problemen als depressie en borderline. Bovendien wordt de verdachte ten laste gelegd dat hij in strijd met de Wet op de geneesmiddelenvoorziening een hoeveelheid tabletten van het medicijn Depronal per post heeft toegezonden aan de vrouw en aldus medicijnen heeft afgeleverd zonder daartoe bevoegd te zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations