Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 31, Issue 7, pp 471–476 | Cite as

2007/34 Arts; voorschrijven van receptplichtige medicijnen via internet is strijdig met artikel 47 lid 1 onder a en b Wet BIG: onvoorwaardelijke schorsing van inschrijving in het BIG-register voor de duur van twaalf maanden

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam (mr. T.L. de Vries, voorzitter, J. van Asma, M.L.H. van Vliet en dr. B. van Ramshorst, leden-arts, mr. J.S.W. Holtrop, lid-jurist, mr. P. Tanja, secretaris) d.d. 23 januari 2007 (m.nt. mw. prof. mr. H.D.C. Roscam Abbing onder 2007/35).
Jurisprudentie Tuchtrecht BIG

Samenvatting

Verweerder werkte als basisarts voor een website waar consumenten receptplichtige medicijnen konden bestellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations