Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 31, Issue 7, pp 449–449 | Cite as

Founding Conference European Association of Health Law

Berichten
  • 2 Downloads

Samenvatting

Op de conferentie van de World Association for Medical Law in Toulouse in 2006 kwam op initiatief van Henriette Roscam Abbing een kleine groep gezondheidsjuristen uit verschillende Europese landen bijeen om te brainstormen over een Europese vereniging voor gezondheidsrecht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations