Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 31, Issue 5, pp 333–338 | Cite as

2007/23 Beklag ter zake van niet strafrechtelijk vervolgen wegens moord of levensbeëindiging op verzoek; geen gedwongen verstervingsproces: beklag afgewezen

Gerechtshof ’s-Gravenhage (mrs. Noordam, Van den Broek en Van Strien) d.d. 5 april 2007.
Jurisprudentie Strafrecht
  • 22 Downloads

Samenvatting

Klagers deden aangifte tegen een tweetal artsen ter zake van het onnatuurlijk overlijden van hun tante, naar aanleiding waarvan een strafrechtelijk onderzoek werd gestart. De officier van justitie besloot beklaagden niet verder strafrechtelijk te vervolgen ter zake van moord of levensbeëindiging op verzoek wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs. Tegen die beslissing zijn klagers opgekomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations