Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 31, Issue 3, pp 177–177 | Cite as

Congres ‘Noodgedwongen? Werken met de veranderende Bopz’

Berichten

Samenvatting

Op donderdag 31 mei 2007 organiseert Medilex het congres ‘Noodgedwongen? Werken met de veranderende Bopz’. Voor de medewerkers uit de GGZ is er in de ochtend een plenaire bijeenkomst, met in de middag de mogelijkheid om verdiepingssessies te volgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations