Advertisement

2006/34 Ziektekosten die in andere lidstaat zijn gemaakt; wachttijd

Hof van Justitie EG (V. Skouris, president, P. Jann, C. W. A. Timmermans en A. Rosas, kamerpresidenten, R. Schintgen, N. Colneric, K. Lenaerts (rapporteur), J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits en A. Ó Caoimh, rechters, advocaat-generaal: L.A. Geelhoed, griffier: L. Hewlett) d.d. 16 mei 2006.
Jurisprudentie Zorgverzekering
  • 17 Downloads

Samenvatting

Mevrouw Watts had artritis in beide heupen en moest daarom een operatie ondergaan waarbij zij een heupprothese kreeg. Zij vroeg door middel van een formulier toestemming aan haar zorgverzekeraar om in het buitenland geopereerd te worden. Een verzekeringsarts onderzocht haar en zij bleek een ‘standaard-geval’. De wachttijd op de operatie in Engeland was één jaar. De zorgverzekeraar achtte deze wachttijd aanvaardbaar en de operatie na één jaar ‘tijdig’ en weigerde toestemming voor de operatie in het buitenland. Een aantal maanden later deed zij een nieuw verzoek omdat haar gezondheidstoestand achteruit was gegaan. Zij werd opnieuw onderzocht en daarop werd haar gezegd dat zij binnen een paar maanden geopereerd zou worden in Engeland. Het verzoek om toestemming voor een operatie in het buitenland werd wederom afgewezen. Tegen deze afwijzing gaat mevrouw Watts in beroep bij The High Court of Justice. Lopende dit beroep laat zij zichzelf aan haar heup opereren in Frankrijk en betaalt deze operatie zelf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations