Advertisement

Introductie in het gezondheidsrecht

Berichten

Samenvatting

Op dinsdag 19 december 2006 organiseert het Leidse Juridische PAO een PAO Gezondheidsrecht. De cursus is erop gericht de deelnemers de fundamentele basiskennis bij te brengen van het gezondheidsrecht, met een focus op de actuele ontwikkelingen en praktische problemen waar men in de praktijk tegenaan kunt lopen. Het accent ligt hierbij op de rechten van de patiënt en de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations