Advertisement

2006/19 Verpleegkundige; onvoldoende controle medicatie; twijfel; medeverantwoordelijkheid: berisping

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, J.F. Hensbergen, L.Th. Servet en drs. P.A. Arnold, leden-verpleegkundigen, mr. H. Uhlenbroek, lid-jurist, mr. A.M.J.A. Kroeze, secretaris) d.d. 8 november 2005.
Jurisprudentie Tuchtrecht BIG
  • 136 Downloads

Samenvatting

De klacht (van de Inspecteur) betreft de verpleegkundige behandeling van K., die na een galblaasoperatie een epiduraal katheter ingebracht heeft gekregen. De in dat verband gegeven en in het dossier genoteerde medicatieopdracht (40 ml Naropin 0,2 en 0.8 ml Sufenta Forte, 5x50 ml spuit 6ml/uur) is naar de apotheek gebracht, alwaar de medicatie zou worden klaargemaakt en van daaruit naar de betreffende verpleegafdeling zou worden gebracht. Verweerster was daar destijds als verpleegkundige werkzaam.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations