Advertisement

Bijzondere opsporingsmethoden onder bijzondere omstandigheden

De Wet inzake de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens en de positie van de medisch hulpverlener besproken
  • W. L. J. M. Duijst
Forum
  • 35 Downloads

Samenvatting

In dit artikel bespreek ik de Wet tot wijziging van de Wet bijzondere opsporingsmethoden (Wet Bob) inzake vordering van gegevens die op 1 januari 2006 in werking is getreden. De meesten van u zullen de Wet Bob associëren met zware criminaliteit, het aftappen van telefoons en het plaatsen van afluisterapparatuur, zaken waar de gezondheidsjurist en arts niet dagelijks mee te maken heeft. Op het eerste gezicht lijkt deze wetswijziging ook weinig te maken te hebben met de gezondheidszorg of het gezondheidsrecht. Echter, bepaalde regelingen kunnen, hoewel zij niet primair bedoeld zijn voor de gezondheidszorg, effect hebben op de gezondheidszorg. Dat bleek onder andere uit de beschouwing van Van Buuren in Medisch Contact van september 2004 over de uitleveringswet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • W. L. J. M. Duijst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations