Advertisement

2006/10 Hulp bij zelfdoding; het geven van instructies gericht op zelfdoding en het verschaffen van middelen daartoe: 1 jaar gevangenisstraf onder aftrek van voorarrest

Rechtbank Alkmaar (mr. R.F.B. van Zutphen, voorzitter, mr. P. van Steijnen en mr. D.A.C. Koster, rechters) d.d. 7 december 2005.
Jurisprudentie Strafrecht
  • 18 Downloads

Samenvatting

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij opzettelijk behulpzaam is geweest bij de zelfdoding en daartoe aan betrokkene de middelen heeft verschaft. Verdachte heeft aan betrokkene documentatie en brochures toegezonden, waarin informatie was opgenomen met betrekking tot de manieren waarop op humane wijze zelfdoding kon worden gepleegd. Verdachte gaf daarin aan betrokkene instructies ten aanzien van de voor zelfdoding benodigde combinaties van medicijnen en hoe gebruik te maken van de ‘virtuele apotheek’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations