Advertisement

2006/7 Uroloog; verantwoordelijkheidsverdeling tussen uroloog en anesthesioloog voor pre- en postoperatieve handelingen; handelen overigens lege artis: ongegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. H.S. Pruiksma, voorzitter, mrs. A.D.R.M. Boumans en M. Wigleven, leden-juristen, J.S. Pöll en dr. J.A. Zonnevylle, leden-beroepsgenoten, mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 17 november 2005.
Jurisprudentie Tuchtrecht BIG
  • 20 Downloads

Samenvatting

Op 5 augustus 2002 heeft de uroloog de vader van klager geopereerd aan een divertikel in de blaas en een vergrote prostaat. Na de operatie, die plaatsvond onder narcose, ontstaat een pulmonaal probleem waarna de vader overlijdt. Klager verwijt de uroloog en de anesthesist dat zij van de operatie hadden moeten afzien, gezien de leeftijd van klagers vader en het feit dat hij bekend was met COPD.

De uroloog verweert zich met de stelling dat de operatie door hem zowel als de anesthesioloog lege artis is uitgevoerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations