Advertisement

Zorgen om de Zorgautoriteit

  • J. C. J. Dute
Gezichtspunt
  • 5 Downloads

Samenvatting

Op 14 oktober 2005 deed de Rechtbank Arnhem uitspraak in een geschil tussen enkele farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraar Menzis. Inzet was de bonus die Menzis wil verstrekken aan huisartsen die goedkope, merkloze cholesterolverlagende en maagzuurremmende medicijnen voorschrijven in plaats van dure merkgeneesmiddelen. De vordering werd afgewezen. Een van de overwegingen was dat Menzis ‘niet op een ontoelaatbare wijze het voorschrijfbeleid van de huisarts beïnvloedt’. Weliswaar kan de bonus ‘min of meer verleidelijk zijn’, maar de huisarts zal zich moeten houden aan de NHG-standaarden en behandelrichtlijnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J. C. J. Dute
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations