Advertisement

Van nader gebruik naar biobank

  • J. K. M. Gevers
Gezichtspunt
  • 15 Downloads

Samenvatting

Vanaf 1994, toen het rapport van de Gezondheidsraad over nader gebruik van lichaamsmateriaal verscheen, is regelmatig toegezegd dat er spoedig wetgeving zou komen inzake de zeggenschap over lichaamsmateriaal. Volgens recente berichten zou begin 2006 dan toch een eerste ontwerp verschijnen. Of dat werkelijk zal gebeuren, valt inmiddels moeilijk te voorspellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. K. M. Gevers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations