Advertisement

B.J.M. Frederiks, De rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap, Den Haag: Sdu Uitgevers 2004, 365 p.L.A.P. Arends, Psychogeriatrische patiënt en recht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005, 349 p.

  • J. Legemaate
Boekrecensie
  • 80 Downloads

Samenvatting

1. De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) is van belang voor vier groepen patiënten: onvrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten, vrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten, mensen die worden opgenomen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten en mensen die worden opgenomen in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Nadat aan de eerste twee groepen al eerder een proefschrift was gewijd (Laurs 1988; Legemaate 1991) maken Frederiks en Arends met hun recente promotieonderzoeken het kwartet compleet. Beide proefschriften komen op een goed moment. Na jarenlange kritiek op het van toepassing verklaren van de Wet Bopz op de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de psychogeriatrie, heeft de regering aangekondigd voor beide sectoren een aparte, meer geëigende wettelijke regeling te gaan ontwikkelen. De inhoud van de studies van Frederiks en Arends kan daarbij zeer behulpzaam zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. Legemaate
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations