Advertisement

2005/36 Huisarts; palliatieve zorgverlening: vrijspraak van moord

Gerechtshof Den Bosch (mr. Huurman-van Asten, vice-president, als voorzitter, mr. Bergkotte, vice-president, en mr. De Poorter, vice-president, als raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. Kroes, griffier) d.d. 19 juli 2005.
Jurisprudentie Strafrecht
  • 14 Downloads

Samenvatting

Een huisarts dient een stervende patiënt medicatie toe in het kader van palliatieve zorgverlening. Vervolgens wordt hem voor deze casus moord, vervalsing van een medicatielijst en afgifte van een valse verklaring van natuurlijk overlijden ten laste gelegd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations