Advertisement

2005/18 Ouderenbeleid huisartsen in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL)?

Commissie Gelijke Behandeling (prof. mr. A.C. Hendriks, voorzitter; mr. drs. P.H.A. van Geel en mr. A.B. Terlouw, leden; mr. B.H.M. Werker, secretaris) d.d. 18 februari 2005.
Jurisprudentie Civiel recht
  • 5 Downloads

Samenvatting

Een jonge huisarts legt de Commissie Gelijke Behandeling de vraag voor of verweerster, een beroepsvereniging voor huisartsen, onderscheid maakt op grond van leeftijd in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) door het voeren van een ouderenbeleid waarbij oudere huisartsen worden vrijgesteld van ANW-diensten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations