Advertisement

Berichten

Berichten
  • 4 Downloads

Samenvatting

Prof. mr. Joep Hubben is met ingang van 1 september 2004 benoemd tot gewoon hoogleraar gezondheidsrecht – in deeltijd – aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zal onderwijs geven aan zowel de medische faculteit als aan de faculteit der rechtsgeleerdheid. Per genoemde datum heeft prof. mr. Hubben zijn functie als bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam neergelegd. Hij blijft als advocaat verbonden aan Nysingh Advocaten en Notarissen N.V.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations