Advertisement

2004/47 Beroepsfout (waarnemend) huisarts; omkeringsregel in casu niet van toepassing

Hoge Raad der Nederlanden (P. Neleman, voorzitter, J.B. Fleers, D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman en E.J. Numann, raadsheren) d.d. 19 maart 2004 (m.nt. mr. R.J.J. de Ridder).
Jurisprudentie Civiel recht
  • 25 Downloads

Samenvatting

Verweerder tot cassatie (X.) had als waarnemend huisarts dienst op 4 september 1996. Hij is toen door eiseres tot cassatie (Y.) over de gezondheidstoestand van haar man geraadpleegd en heeft die gezondheidstoestand onvoldoende ernstig beoordeeld om een direct ingrijpen mogelijk te maken. De volgende ochtend is de echtgenoot van eiseres overleden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations