Advertisement

Menselijk reproductief en therapeutisch kloneren: een juridische stand van zaken en een niet-juridische evaluatie

  • Nathalie Jeger
Artikel
  • 34 Downloads

Samenvatting

Sinds in het voorjaar van 1997 Schotse wetenschappers van het Roslin-Instituut te Edinburgh er in slaagden om een schaap te kloneren uit een volwassen cel, staat ongeveer overal ter wereld kloneren hoog op de politieke agenda. Kloneren kan worden onderverdeeld in het zogenaamde menselijk reproductief kloneren enerzijds, en het therapeutisch kloneren anderzijds.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Nathalie Jeger
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations