Advertisement

2004/11 Bij gebreke van een medewerkersovereenkomst passanten- of abonnementstarief?

Gerechtshof Arnhem (mrs. Houtman, Smeeïng-van Hees en Quint) d.d. 22 juli 2003
Jurisprudentie Civiel recht
  • 4 Downloads

Samenvatting

Tussen partijen in dit geding, een huisarts en een verzekeraar, is een geschil ontstaan over de vraag of over de periode waarin geen sprake (meer) is van een medewerkersovereenkomst voor verstrekte huisartsenzorg aansluiting moet worden gezocht bij het passanten- of het abonnementstarief.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations