Advertisement

Eukaria-prijs (NVVE-publicatieprijs 2003-2004)

Berichten
  • 5 Downloads

Samenvatting

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) heeft een prijs ten bedrage van € 1.500 beschikbaar gesteld voor de auteur(s) van een publicatie (artikel, boek, scriptie) over het thema Zelf beslissen over het levenseinde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations