Advertisement

2004/7 Geen eenzijdige invoering van de preferentiemaatregel in de medewerkersovereenkomst.

Gerechtshof Arnhem (mrs. Houtman, Smeeïng-van Hees en van der Kwaak) d.d. 7 oktober 2003.
Jurisprudentie Ziektekostenverzekeringen
  • 2 Downloads

Samenvatting

Amicon heeft bij brief aan apothekers met wie Amicon medewerkersovereenkomsten heeft gesloten, onder wie Trobo c.s., medegedeeld dat zij ten aanzien van een aantal generieke geneesmiddelen de preferentiemaatregel zal invoeren. De preferentiemaatregel houdt in dat Amicon van een aantal generieke geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof de goedkoopste selecteert aan de hand van een taxe-prijs in de Z-index en dat Amicon vanaf een bepaalde datum uitsluitend nog deze als preferent aangewezen goedkope geneesmiddelen vergoedt aan de apothekers met wie Amicon medewerkersovereenkomsten heeft gesloten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations