Advertisement

Mag ik eerst uw paspoort even zien?

  • J. Legemaate
Gezichtspunt
  • 5 Downloads

Samenvatting

Over een langere periode gezien doen veel ontwikkelingen zich voor in golfbewegingen. Zo ook de discussie over de rechten van de patiënt. Nadat een groot aantal jaren is gepleit voor een verduidelijking en versterking van de rechten van de patiënt, is nu een tijd aangebroken waarin andere belangen om de voorrang strijden. Leek het lange tijd zo ongeveer een taboe om de patiënt aan te spreken op diens eigen verantwoordelijkheid, tegenwoordig is er een levendige discussie (inclusief rechtspraak) over het opzeggen van de behandelingsovereenkomst door de hulpverlener of de instelling in het geval van onacceptabel gedrag van de patiënt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • J. Legemaate
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations