Advertisement

2003/63 Beleidsregels ex 3 WZV; stakeholders voldoende betrokken bij besluitvorming ziekenhuis

Rechtbank Zwolle (mr. J. van der Hulst) d.d. 9 juli 2003
Jurisprudentie Civiel recht
  • 20 Downloads

Samenvatting

Kern van het onderhavige geschil tussen partijen betreft de vraag of het ziekenhuis heeft gehandeld in overeenstemming met de op grond van artikel 3 Wet Ziekenhuisvoorzieningen vastgestelde beleidsregels. Meer in het bijzonder is de vraag of de voorgenomen plannen van het ziekenhuis tot concentratie of tot nieuwe verdeling van zorg zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord tot stand zijn gekomen en of aantoonbaar is gestreefd naar overeenstemming, met het oog op de belangen van de diverse stakeholders.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations