Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 27, Issue 7, pp 274–277 | Cite as

2003/56 Gynaecoloog; erkenning aansprakelijkheid door aansprakelijkheidsverzekeraar?

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (mrs. Van Griensven, De Brauw-Huydecoper en Valk) d.d. 20 november 2002.
Jurisprudentie Civiel recht

Samenvatting

Patiënte wordt in een ziekenhuis geopereerd door een gynaecoloog waarbij een van de eierstokken en een deel van de eileider zijn verwijderd. Na het ontslag uit het ziekenhuis houdt patiënte klachten. Bij een echografie in het ziekenhuis wordt vocht in de buik geconstateerd. Bij een CT-scan is vervolgens geconstateerd dat de uter rechts was afgeklemd door operatieclips en was lek geraakt, waardoor urine in de buikholte kon stromen. Voorts werd operatiegaas in de bovenbuik aangetroffen. De patiënte stelt zowel het ziekenhuis als de arts aansprakelijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations