Advertisement

Verslag Najaarsvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 2002

  • A. M. C. van Saase
Verslag van de najaarsvergadering
  • 14 Downloads

Samenvatting

Op vrijdag 1 november 2002 vond de najaarsvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht plaats onder leiding van prof. mr. J.K.M. Gevers. Voor de pauze werd gesproken door de twee inleiders over vraaggestuurde zorg, mr. J.M. van der Most, jurist bij het College voor Zorgverzekeringen (vanuit verzekeringsperspectief) en mr. M.F. Vermaat, advocaat te Amsterdam en jurist bij de Stichting de Ombudsman (voorzieningenperspectief). Na de pauze volgde een discussie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • A. M. C. van Saase
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations