Advertisement

DNA en HIV in het strafrecht: van identificatie naar kwalificatie

Deel 1: de DNA-bank in zicht
  • E. J. C. De Jong
Artikelen
  • 20 Downloads

Samenvatting

Op het politiebureau zit de verdachte V. Hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf en is binnen één uur na het voorval op aanwijzingen van het slachtoffer door de politie aangehouden. Na enige indringende vragen door de hulpofficier van justitie bekent de verdachte het misdrijf. Bij de politie rijst het vermoeden dat de verdachte ook wel eens betrokken kan zijn bij enige andere onopgeloste zedenmisdrijven. Bij het onderzoek naar aanleiding van die misdrijven is materiaal aangetroffen dat aan DNA-onderzoek is onderworpen

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • E. J. C. De Jong
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations