Advertisement

Demotivering van hulpverleners

  • H. J. J. Leenen
Gezichtspunt
  • 33 Downloads

Samenvatting

De laatste tijd komen er geluiden dat hulpverleners hun motivatie gaan verliezen. Het fenomeen is echter al enkele jaren geleden gesignaleerd, maar er is onvoldoende aandacht aan besteed. Nu neemt het in omvang toe.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • H. J. J. Leenen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations