Advertisement

Gedwongen (forensisch) geneeskundige handelingen bij verdachten, gedetineerden en ter beschikking gestelden

  • E. J. C. de Jong
Artikelen
  • 76 Downloads

Samenvatting

Momenteel is een drietal wetten in voorbereiding met betrekking tot de rechtspositie van ter beschikking gestelden, van gedetineerdenen van jeugdigen die in een justitiële jeugdinrichting zijn geplaatst.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • E. J. C. de Jong
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations