Advertisement

EG en aidsbeleid: mag het ietsje meer zijn?

  • L. F. Markenstein
Artikelen

Samenvatting

Ook toen de EG in de jaren '80 nog geen formele bevoegdheid had op het gebied van de volksgezondheid was er al sprake van EG–bemoeienis met de aids–bestrijding. De reden daarvoor ligt voor de hand: HIV/aids heeft net als alle besmettelijke ziekten potentieel een grensoverschrijdend karakter, het komt voor in alle lidstaten van de EG en wordt als een belangrijke bedreiging van de volksgezondheid onderkend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • L. F. Markenstein
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations