Advertisement

Toestemming: de inhoud telt

  • E. T. M. Olsthoorn–Heim
Gezichtspunt
  • 6 Downloads

Samenvatting

Op 22 februari 1994 aanvaardde de Tweede Kamer het voorstel van Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. Algemeen heerst de opvatting dat de vertrouwensrelatie richtinggevend is en blijft voor de invulling van rechten enplichten in concrete omstandigheden. Tijdens het debat bleek opnieuw enige ongerustheid dat de wet zou kunnen leiden tot onnodige juridisering en bureaucratisering. Maar de wet legt vast wat in grote lijnen reeds praktijk is en vraagt niet om administratieve rompslomp. Zo wordt de vorm van de toestemming in het midden gelaten. De teneur is dat mondelinge toestemming volstaat. Volgens artikel 1653e is schriftelijke vastlegging – door de hulpverlener – alleen nodig voor ingrijpende verrichtingen en voor zover de patiënt om die vastlegging vraagt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • E. T. M. Olsthoorn–Heim
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations