Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 17, Issue 5, pp 86–93 | Cite as

Gedetineerde en vrije artsenkeuze

  • M. G. Sluiter
Artikelen
  • 27 Downloads

samenvatting

Recent zijn in de jurisprudentierubriek van dit Tijdschrift drie uitspraken opgenomen over de medische verzorging van gedetineerden. In een van deze uitspraken citeert de tuchtrechter het Hof Amsterdam, dat stelde dat gedetineerden geen recht op vrije artsenkeuze hebben. In de noot bij die uitspraak relativeert Kelk deze stelling enigszins met de opmerking dat gedetineerden in een huis van bewaring het recht hebben om voor eigen rekening een zelfgekozen (huis)arts te consulteren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • M. G. Sluiter
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations